Дозвіл на роботу іноземця в Україні. Отримання дозволу на роботу

22.07.2015

Дозвіл на роботу іноземця Україна. Отримати дозвіл на роботу іноземця в Одесі

Іноземці та особи без громадянства на території України, мають такі ж права, гарантовані конституцією України, які і громадяни України. Серед них і право на працю. Для того, щоб іноземний громадянин міг на законних підставах реалізовувати право на працю, який працевлаштовує його український роботодавець повинен одержати відповідний дозвіл в територіальних органах міністерства соціальної політики — дозвіл на працевлаштування нерезидентів .

1 етап отримання дозволу на працевлаштування:

Подання звіту за формою 3-ПН

Для отримання дозволу на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства (далі — дозвіл), що дає право роботодавцю протягом певного терміну застосовувати працю іноземців та осіб без громадянства за умови, що в Україні (Одесі) відсутні кваліфіковані працівники, які спроможні виконувати відповідний вид роботи роботодавець не пізніше, ніж за 15 календарних днів до звернення за дозволом подає територіальному органу інформацію про попиті на робочу силу (вакансії). На підставі зазначеної інформації здійснюється сприяння у працевлаштуванні громадян України.

2 етап отримання дозволу на працевлаштування

Подача документів для отримання дозволу на роботу .

Для отримання дозволу на працевлаштування иностранцевили осіб без громадянства, за винятком іноземців або осіб без громадянства, щодо яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, роботодавець подає територіальному органу:

— заява

— копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця або особи без громадянства;

— копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому законодавством порядку ;

— дві кольорові фотокартки іноземця чи особи без громадянства 3,5 х 4,5 сантиметра ;

— документ, виданий лікувально — профілактичним закладом про те. що особа не хворий хронічним алкоголізмом. токсикоманію, наркоманію або інші інфекційні захворювання, перелік яких визначено Міністерством охорони здоров’я;

— довідку, скріплену печаткою та завірену підписом роботодавця про те. що посаду. на якій буде застосовуватися праця іноземця або особи без громадянства відповідно до законодавства не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці. У разі наявності у роботодавця режимно — секретного органу зазначена довідка подається за підписом керівника такого органу ;

-довідку МВС про те, що іноземець або особа без громадянства, який на момент оформлення дозволу перебуває на території України, не відбуває покарання за скоєння злочину та стосовно нього не здійснюється кримінальне провадження;

— довідку уповноваженого органу країни походження (перебування) про те. що іноземець або особа без громадянства, який на момент оформлення дозволу перебуває за межами України, не відбуває покарання за скоєння злочину та стосовно нього не здійснюється кримінальне провадження .

Документи, видані органами інших держав, мають бути перекладені на українську мову, засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку. якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України .

Додаткові документи для отримання дозволу на роботу

Роботодавець додатково подає на отримання дозволу на працевлаштування иностранцевили осіб без громадянства для:

1) іноземців, які направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт ( послуг) на підставі договорів ( контрактів ), укладених між вітчизняним та іноземним суб’єктом господарювання. за умови. що чисельність кваліфікованих іноземців. залучаються в рамках таких договорів ( контрактів ). не перевищує половини загальної чисельності осіб, які працюють на умовах договорів ( контрактів ) — копію договору ( контракту ), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання. яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, направлених закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг);

2) іноземців, які відповідно до графіка специфічних зобов’язань в секторі послуг Протоколу про вступ України до СОТ ( стаття II Генеральної угоди про торгівлю послугами) належать до категорії «внутрішньокорпоративні цессионарии» — рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну і копію контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні;

3) щодо осіб, які претендують на зайняття посади керівника, заступника керівника або іншій керівній посаді за умови. що такий іноземець або особа без громадянства є засновником або співзасновником підприємства, установи, організації — копії установчих документів, засвідчених в установленому порядку;

4) щодо осіб, які є суб’єктом авторського права і суміжних прав та запрошуються на роботу в Україні для здійснення таких прав — завірені нотаріально копії документів, що ідентифікує об’єкт авторського права і (або) суміжних прав автора і засвідчує авторство (авторське право).

У разі якщо такі документи видані за межами України, вони повинні бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову.

Перелік документів, необхідних для отримання дозволу для біженців або осіб, які потребують додаткового захисту

Для отримання дозволу на працевлаштування іноземців або осіб без громадянства, щодо яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, роботодавець подає:

-заяву;

— копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні;

дві кольорові фотокартки іноземця чи особи без громадянства 3,5 х 4,5 сантиметра.

Для продовження дії дозволу на працевлаштування іноземців або осіб без гражданстваработодатель подає територіальному органові не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення дії дозволу:

заява;

дві кольорові фотокартки іноземця чи особи без громадянства 3,5 х 4,5 сантиметра ;

довідку МВС про те, що іноземець або особа без громадянства, які на момент оформлення дозволу перебуває на території України, не відбуває покарання за скоєння злочину та стосовно них не здійснюється кримінальне провадження .

Інші документи, передбачені вищезазначеними переліками подаються у разі внесення до них змін.

Територіальний орган приймає документи за описом, копія якого видається роботодавцю

3 етап отримання дозволу на працевлаштування

Внесення оплати та термін дії дозволу на працевлаштування іноземців

Територіальний орган протягом 15 календарних днів розглядає подані документи і приймає рішення, яке оформлюється наказом територіального органу, який в свою чергу, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня його прийняття надсилається роботодавцю та розміщується на сайті територіального органу.

У разі прийняття позитивного рішення роботодавцю протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення перераховує кошти у розмірі 4-х мінімальних заробітних плат. У разі невнесення наймачем плати протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення про видачу дозволу на таке рішення скасовується.

Територіальний орган оформляє і видає дозвіл протягом десяти робочих днів з дня зарахування коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, відкритий у територіальному органі Казначейства .

Дозвіл видається на термін не більше ніж на один рік. Дія такого дозволу може бути продовжено на той самий строк.

Дозвіл на Працевлаштування іноземців в Одесі

Юридична компанія Євровектор візьме на себе підготовку повного пакету документів та супроводження отримання іноземцем або особою без громадянства дозволу на працевлаштування в Одесі.

Якщо у Вас немає підстав, а Ви хочете залишитися в Україні, наша компанія пропонує комплекс послуг для легалізації іноземців. В цей комплекс входить:

Короткий опис статті: працевлаштування в одесі Дозвіл на роботу іноземця в Україні. Отримання дозволу на працевлаштування Одеса, дозвіл на працевлаштування іноземців Одеса та Одеська область, як отримати дозвіл на працю Дозвіл на роботу іноземця в Україні. Отримання дозволу на працевлаштування Одеса, дозвіл на працевлаштування іноземців Одеса та Одеська область, як отримати дозвіл на працю

Джерело: Дозвіл на роботу іноземця в Україні. Отримання дозволу на роботу Одеса

Також ви можете прочитати