Характеристика студента. Приклад і зразок характеристики на студента з місця

02.04.2017

Характеристика на студента

Принцип написання характеристики на студента залежить від цілей її подальшого використання (як і характеристики з місця роботи ). Найчастіше даний документ складається у двох випадках, кожний з яких ми й розглянемо окремо.

1. Загальна характеристика студента

характеристики на студента

Зазвичай необхідна для пред’явлення за місцем вимоги. Пишеться і складається співробітником деканату, на фірмовому бланку Внз. Даний вид характеристик може застосовуватися як усередині навчального закладу (наприклад, при переведенні студента на іншу спеціальність, за іншою факультет, заохочення або накладення на нього адміністративних стягнень), так і в сторонніх організаціях або установах (наприклад, при переведенні студента в інший ВУЗ, при його розподілі по закінченню навчання або для військкомату). У всіх наведених випадках форма написання характеристики однакова. Структура буде наступна:

  • заголовкова частина — в ній зазначаються реквізити навчального закладу, назва організації (установи) куди буде надаватися характеристика;
  • анкетна частина — перший абзац документа. Зазначаються прізвище, ім’я, по батькові студента (повністю), рік народження, рік вступу до ВНЗ, поточний курс навчання, факультет;
  • характеристика успішності — в даному розділі необхідно дати оцінку загальної академічної успішності описуемого (наприклад: «з навчальним планом справляється на відмінно» ), його відношення до навчального процесу (наприклад: «є сумлінним студентом, не допускає порушень дисципліни та пропусків занять» ) і середній бал успішності. Також у розділі можна вказати найбільш значущі досягнення та інтереси студента, пов’язані з суспільним життям університету.
  • особисті та психологічні якості — у розділі дається оцінка характеру студента, рівня його загальної культури, взаємин з одногрупниками, викладачами.
  • заключна частина — дата складання характеристики, підпис декана факультету.

2. Характеристика з місця проходження практики

Складається співробітником відділу кадрів або начальником підрозділу організації, в якій студент проходив практику, на фірмовому бланку для пред’явлення в навчальний заклад. У характеристиці надається з місця проходження практики оцінюється загальний рівень професійних знань і підготовки студента, які він проявив і застосував у конкретній галузі діяльності підприємства. Залежно від курсу навчання, студент може проходити в той чи інший період ознайомчу, виробничу або переддипломну практику. В усіх випадках форма і структура документа будуть однакові. Порядок написання характеристики про проходження практики наступний:

  • заголовок — в шапці вказуються повні реквізити організації, нижче дата складання документа;
  • вступна частина — прізвище, ім’я, по батькові практиканта (повністю), вид пройденої практики, назву організації, період проходження практики;
  • основна частина — перелік виконуваних обов’язків і придбаних навичок (наприклад: «За час проходження практики студент вивчив. «, «. активно брав участь в роботі відділу підприємства, а саме. » тощо );
  • висновок — вказується загальна підсумкова оцінка практиканта (наприклад: «По закінченню проходження практики Іванову Івану Івановичу була виставлена оцінка «відмінно» ).

Короткий опис статті: навчання на кондитера

Джерело: Характеристика студента. Приклад і зразок характеристики на студента з місця практики

Також ви можете прочитати