Кухар-кондитер, Бібліотека ДПТНЗ Шосткинське ВПУ

31.08.2015

Кухар-кондитер

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ З ОСНОВАМИ ТОВАРОЗНАВСТВА

 • Доцяк В. С. Технологія приготування їжі з основами товарознавства продовольчих товарів: підручник для ПТНЗ / В. С. Доцяк. — К. Наш час, 2014. — 400с. (170 прим.)
 • Доцяк В. С. Українська кухня: підруч. для ПТЗО. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. / В. С. Доцяк. — Львів: Оріяна-Нова, 1998. — 558с. (96 прим.)
 • Доцяк В. С. Українська кухня: технологія приготування страв: підруч. для ПТУ / В. С. Доцяк. — К. Вища школа, 1995. — 550с. (22 прим.)
 • Технологія приготування їжі: підруч. для ПТНЗ / М. С. Косовенко, Ж. М. Смірнова, Л. Я. Старовойт. — К. Факт, 2003. — 360с. (65 прим.)
 • Антонець Л. І. Лабораторний практикум з предмета «Технологія приготування їжі та організація виробництва»: навч. посіб. для ПТНЗ / Л. І. Антонець, О. М. Куба, Л. Я. Старовойт. — К. Факт, 2003. — 304с. (57 прим.)

Додаткова література

 • Збірник рецептур страв і кулінарних виробів: для підприємств громадського харчування / авт.-упоряд. А. І Здобнов, Ст.А. Циганенко, М. І. Пересічний. — К. АСК. — 2005. — 656с. (Нормативне видання) (1 прим.)
 • Збірник рецептур страв і кулінарних виробів: для підприємств громадського харчування / авт.-упоряд. А. І Здобнов, В. А. Циганенко — К. Арій; Лада. — 2009. — 680с. (Нормативне видання) (1 прим.)
 • Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів: для підприємств громадського харчування всіх форм власності / О. В. Шалимінов, Тощо Дятченко, Л. О. Кравченко та ін. — К. АСК, 2000. — 848с. (1 прим.)
 • Шумило Р. І. Технологія приготування їжі: навч. посіб. для навч. закл. І-ІІ рів. акред. / Р. І. Шумило. — К. Кондор, 2006. — 506с. (1 прим.)
 • Дорохіна М. О. Технологія продукції харчування у таблицях і схемах: навч. посіб. для ВНЗ / М. О. Дорохіна, Т. В. Капліна. — К. Кондор, 2008. — 280с. (2 прим.)
 • Плахотін В. Я. Теоретичні основи технологій харчових виробництв: навч. посіб. для ВНЗ / В. Я. Плахотін, І.С. Тюрікова, Р. П. Хомич. — К. ЦНЛ, 2006. — 640с. (1 прим.)
 • Барановський Ст. А. Кухар-технолог: уч. сел. для Ссузів / В. А. Барановський. — Ростов-на-Дону: Фенікс, 2003. — 416с. (1 прим.)Шатун Л. Р. Кухар: уч. сел. для проф. ліцеїв та училищ / Л. Р. Шатун, О. Р. Шатун. — вид. 6-е, доп. і перероб. — Ростов-на-Дону: Фенікс, 2007. — 352с. (1 прим.)
 • Домарецький Ст. А. Технологія харчових продуктів: підруч. для ВНЗ / В. А. Домарецький, М. в. Остапчук, А. І. Українець; за ред. А. І. Українця. — К. НУХТ, 2003. — 572с. (1 прим.)
 • Товажнянський Л. Л. Загальна технологія харчових виробництв у прикладах і задачах: підруч. для ВНЗ / Л. Л. Товажнянський, С. І. Бухкало, П. О. Капустенко, Є.І. Орлова. — К. ЦНЛ, 2005. — 496с. (1 прим.)
 • Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів: підруч. для ВНЗ / І.В. Сирохман, І.М. Задорожній, П. Х. Пономарьов. — 5-те вид. перер. і дод. — К. Лібра, 2008. — 600с. (1 прим.)
 • Рудавська Р. Б. Харчові концентрати: підруч. для ВНЗ / Р. Б. Рудавська, Є.В. Тищенко. — К. КНЕУ, 2001. — 320с. (1 прим.)
 • Методи визначення фальсифікації товарів: підруч. для ВНЗ / А. А. Дубініна, І.Ф. Овчиннікова, І.Ф. Дубініна та ін. — К. Професіонал; ЦУЛ, 2010. — 272с. (1 прим.)

Короткий опис статті: кухар кондитер

Джерело: Кухар-кондитер — Бібліотека ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ»

Також ви можете прочитати