Навчальні заклади Миколаївської області, 5 Червня 2009, Щоденник

17.08.2015

Реєструйтесь та додавайте новини про Березнегувате!

Навчальні заклади Миколаївської області

Літо. Для 9, 11 класів важка пора. Конституція України гарантує освіту. Забула конституція тільки гроші на освіту нам даті! А вчитися все одно потрібно (про гроші всеодно будуть думати батька). А це інформація для обміркування

Вищі навчальні заклади ІІІ-IV рівнів акредитації

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ імені адмірала МАКАРОВА

Адреси:- 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9 тел. (0512) 35-91-48

Здійснює навчання за напрямами: суднобудування та океанотехніка; зварювання; інженерне матеріалознавство; авіа — і ракетобудування; теплоенергетика; енергомашинобудування; інженерна механіка; машинобудування; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; електромеханіка; електротехніка та електротехнології; приладобудування; електронні пристрої та системи; системна інженерія; комп’ютерна інженерія; системи технічного захисту інформації; економіка підприємства; облік і аудит; фінанси і кредит; — менеджмент; правознавство; дизайн; філологія; спорт.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. О. Сухомлинського

Адреси:- 54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, тел. (0512) 35-23-80

Здійснює навчання за спеціальностями: педагогічна освіта (дошкільна освіта, початкова освіта, соціальна педагогіка); фізичне виховання і спорт; мистецтво (музичне мистецтво); гуманітарні науки (історія, філологія – прикладна лінгвістика, українська мова і література); гуманітарні науки (філологія — англійська, німецька, переклад); соціально-політичні науки (психологія); економіка і підприємництво (міжнародна економіка); природничі науки (біологія); фізико-математичні науки (математика, механіка, фізика); системні науки та кібернетика (інформатика); право (правознавство).

Відокремлений підрозділ «МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ» КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Адреса: 54017, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 17, тел. 47-00-11

Здійснює навчання за спеціальностями: культурологія; книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія; документознавство та інформаційна діяльність; менеджмент соціокультурної діяльності; дизайн; хореографія; музичне мистецтво.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Адреса: 54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9, телефон(0512)34-10-82

Здійснює навчання за спеціальностями: облік і аудит; менеджмент організацій; менеджмент ЗЕД; процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва; енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі; агрономія; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; професійна освіта за профілем підготовки «Механізація с/г виробництва та гідромеліоративних робіт».

ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПЕТРА МОГИЛИ КОМПЛЕКСУ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

Адреса: 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, тел.(0512) 24-41-89

Здійснює навчання за спеціальностями: здоров’я людини; історія; українська мова і література; іноземна філологія; переклад; комп’ютерні науки; комп’ютерна інженерія; фінанси, економіка підприємства; облік і аудит; соціологія; політологія; соціальна робота; міжнародні відносини; правознавство; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; приладобудування.

Інститут післядипломної освіти освіти – фінанси, правознавство, іноземна філологія, соціальна робота, інтелектуальні системи прийняття рішень.

Інститут державного управління (адміністративний менеджмент, економіка, світова та європейська інтеграція, правове забезпечення).

ПІВДЕННОСЛОВ’СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО СЛАВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Адреса: 54055, м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 55-а тел.(0512) 55-57-10, 24-70-23

Здійснює навчання за спеціальностями: філологія; болгарська мова та література, англійська мова та література; психологія; економіка і підприємництво; фінанси і кредит; облік і аудит; фінанси; менеджмент; менеджмент організації, геодезія, картографія та землеустрій, землевпорядкування та кадастр; геоінформаційні системи і технології.

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ. На базі МИКОЛАЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

Адреси: 54038, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 18,тел.(0512)34-20-19, 34-21-60, 34-20-76.

Здійснює навчання за спеціальністю: правознавство.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Миколаївська філія.

Адреса: 54010, м. Миколаїв, вул. Морехідна 2-а, тел. (0512) 40-18-63, 34-11-15

Здійснює навчання за спеціальностями: економіка підприємств; маркетинг; фінанси і кредит; облік і аудит; менеджмент; комп’ютерні науки; управління інформаційною безпекою.

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Представництво «Причорноморський інформаційний центр»

Адреса: м. Миколаїв, вул. Шевченка, б. 71, оф. 307, тел. (0512) 67-01-33

Здійснює навчання за спеціальностями: менеджмент, управління персоналом і економіка праці, фінанси і кредит, облік і аудит, маркетинг, психологія.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ ВНЗ «ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «Україна»

Адреса: м. Миколаїв. вул. Акіма, 2. вул. Котельна, 2 ,тел.(512) 24-11-06, 57-21-55, 57-49-86

Здійснює навчання за спеціальностями: педагогічна освіта (дефектологія); фізичне виховання і спорт (фізична реабілітація); журналістика (журналістика, видавнича справа та редагування); міжнародні відносини (міжнародна інформація); гуманітарні науки (переклад); соціально-політичні науки (психологія, соціологія, соціальна робота); економіка та підприємництво (економічна кібернетика, фінанси, банківська справа, облік і аудит, маркетинг, комерційна діяльність, оподаткування, бухгалтерський облік, біржова діяльність); менеджмент і адміністрування (менеджмент організацій, менеджмент ЗЕД); культура (туризм, організація обслуговування в готелях та туристичних комплексах, готельно-ресторанна справа); право (правознавство); інформатика та обчислювальна техніка (комп’ютерні системи та мережі, обслуговування комп’ютерній комп’ютерних систем та мереж); харчова промисловість та переробка с/г продукції (технологія харчування); торгівля (організація заготівель і товарознавство с/г продукції).

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Адреса: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 11-а, тел. 35-40-11, 37-97-70, 37-99-50

Здійснює навчання за спеціальностями: фінанси і кредит; облік і аудит; комп’ютерна інженерія; автомобільний транспорт; здоров’я людини; соціальна робота; банківська справа; автомобілі та автомобільне господарство; комп’ютерні системи та мережі; фізична реабілітація; бухгалтерський облік; обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Київського національного університету внутрішніх справ

Адреса: 54010, м. Миколаїв, вул. Морехідна, 2, тел. 58-04-68, 59-14-99

Здійснює навчання за спеціальністю: правознавство.

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. І.І.МЕЧНИКОВА

Адреса: Україна, 55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул.40 років Перемоги, 4,

тел. (05161) 5-94-83, 7-31-11

Здійснює навчання за спеціальностями: історія; психологія; комп’ютерна інженерія; комп’ютерні і системи та мережі; прикладна математика; облік і аудит; менеджмент, менеджмент організацій.

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ та ТОРГІВЛІ. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Адреса: Україна, 55200, Миколаївська обл. м. Первомайськ, вул. Островського, 39, тел. (05161) 4-23-05, 3-32-20.

Здійснює навчання за спеціальностями: облік і аудит; економіка підприємств; фінанси.

ПЕРВОМАЙСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ»

Адреса: Україна, 55200, Миколаївської, м. Первомайськ, вул. Кам’яна яномостівська, 5, тел. (05161)5-46-81

Здійснює навчання за спеціальностями: бухгалтерський облік; правознавство; дизайн.

Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Адреси: 55202, м. Первомайськ, Миколаївської області, вул. Одеська, 107, корпус ІІ, каб. 67, тел. 8(0561) 5-81-51

Здійснює навчання за спеціальностями: інженерна механіка, машинобудування, економіка підприємства, облік і аудит.

Вищі навчальні заклади І – ІІ рівнів акредитації.

МИКОЛАЇВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ВИЩЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

Адреса: 54017, м. Миколаїв, вул. Севастопольська, 2, тел.:(512) 47-74-87, 47-80-67

Здійснює навчання за спеціальністю: музичне мистецтво.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Адреса: 54034, м. Миколаїв. пр. Миру, 18, тел.:(512) 21-11-30, 56-67-11

Здійснює навчання за спеціальностями: бухгалтерський облік; товарознавство та комерційна діяльність; товарознавство та експертиза в митній справі; організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі; організація обслуговування в готелях; виробництво харчової продукції; виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ім. АКАДЕМІКА В. М. ОБРАЗЦОВА

Адреси:– 54020, м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 71, тел. 47-35-00, 36-22-08.

Здійснює навчання за спеціальностями: експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, колійних, будівельних і дорожніх машин та обладнання; обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів; експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт; монтаж, обслуговування та ремонт автоматизовуваних систем керування рухом на залізничному транспорті; організація перевезень і управління на залізничному транспорті; обслуговування залізничних споруд та об’єктів колійного господарства.

КОЛЕДЖ ПРЕСИ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Адреса: 54034, м. Миколаїв, пр. Миру 13-а, тел./факс: (0512) 21-71-57, 21-00-37

Здійснює навчання за спеціальностями: документознавство та інформаційна діяльність.

МИКОЛАЇВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ВИЩЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРИ

Адреса: 54001, м. Миколаїв. вул. Фалєєвська, 5, тел.:(0512) 37-24-41, 37-01-24

Здійснює навчання за спеціальностями: народна художня творчість (видовищно-театралізовані заходи, народне пісенне мистецтво, народне інструментальне мистецтво); декоративно-прикладне мистецтво; хореографія; бібліотечна справа; діловодство.

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

Адреси. 54030 м. Миколаїв. вул.Нікольська,11, тел. 8 (0512) 35-33-79, 35-25-51

Здійснює навчання за спеціальностями: бухгалтерський облік; маркетингова діяльність; економіка підприємств; розробка програмного забезпечення; обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів; монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд; монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання; технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях; монтаж і проектування суднових машин і механізмів; суднокорпусобудування.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ТЕХНІКУМ

Адреса: 54034, м. Миколаїв, пр. Миру, 20, тел./факс 56-66-90, 56-66-89

Здійснює навчання за спеціальностями: фінанси і кредит (банківська справа); правознавство; товарознавство та комерційна діяльність (товарознавство в митній справі); виробництво харчової продукції.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Адреса :54001, м. Миколаїв, вул. І-а Слобідська, 2, тел. (0512) 35-35-21, 35-35-77

Здійснює навчання за спеціальностями: розробка програмного забезпечення; будівництво та експлуатація будівель і споруд; експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин та обладнання; машинобудування та матеріалообробка (інженерна механіка); будівництво та архітектура (будівництво).

МИКОЛАЇВСЬКЕ ВИЩЕ УЧИЛИЩЕ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Адреса :54055 м. Миколаїв, вул. Чигрина, 41, тел. 36-10-75, 47-99-21.

Здійснює навчання за спеціальністю: фізичне виховання.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ БАЗОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Адреса: 54028, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 79/1, р-н «Дубки», тел. (0512) 23-23-80, 23-51-96

Здійснює навчання за спеціальностями: лікувальна справа; сестринська справа; акушерська справа; медико-профілактична справа; стоматологія ортопедична; фармація.

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ім. ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО

МИКОЛАЇВСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ «МОРЕХІДНА ШКОЛА»

Адреса: 54010, м. Миколаїв, вул. Морехідна, 2, тел.:(512) 44-16-38

Здійснює навчання за спеціальностями: моторист, матрос; матрос-моторист, кухар, офіціант ІІІ-ІV розряду; стюард; бортпровідник судновий; моторист рефрижераторних установок; машиніст помповий (донкерман).

Комунальний вищий навчальний заклад «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ»

Адреса: 55213, м. Первомайськ, Миколаївської обл. вул. Грушевського, 50, тел. (05161) 4-25-53

Здійснює навчання за спеціальностями: сестринське справа, лікувальна справа, медико-профілактична справа, акушерська справа.

МИГІЙСЬКИЙ КОЛЕДЖ МИКОЛАЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Адреси: 55223, Миколаївська область, Первомайський район, село Мигія, вул. Радгоспна, 1

тел. 8(05161) 6-13-47, 6-18-14

Здійснює навчання за спеціальностями: виробництво і переробка продукції рослинництва; виробництво і переробка продукції тваринництва; організація виробництва; ветеринарна медицина.

ПЕРВОМАЙСЬКА ФІЛІЯ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ «МОНАДА»

Адреси: 55210 м. Первомайськ, Миколаївської обл. вул. Корабельна, 4а, мікрорайон Фрегат. тел. 8(05161) 3-57-44 (факс), 8(05161)3-11-08.

Здійснює навчання за спеціальностями: фармація, стоматологія ортопедична.

Комунальний вищий навчальний заклад «НОВОБУЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

Адреса: 55600 Миколаївська область, м. Новий Буг, Червона площа,4, тел. 8 (05151) 9-14-05

Здійснює навчання за спеціальностями: початкова освіта, дошкільна освіта.

НОВОБУЗЬКИЙ КОЛЕДЖ МИКОЛАЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Адреса: 55600 Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Леніна, 46, тел.:8(05151) 9-16-76, 9-16-84

Здійснює навчання за спеціальностями: експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва, монтаж, обслуговування та ремонт електричних установок в агропромисловому комплексі, будівництво та експлуатація будівель і споруд; бухгалтерський облік; обслуговування комп’ютерній комп’ютерних систем і мереж, організація і технологія ведення фермерського господарства.

ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ МИКОЛАЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Адреса: 56500, м. Вознесенськ, Миколаївської обл. вул. Леніна, 100, тел. 4-01-65

Здійснює навчання за спеціальностями: бухгалтерський облік; правознавство; комерційна діяльність; фінанси і кредит; землевпорядкування.

Мережа професійно-технічних навчальних закладів Миколаївської області

Вище професійне училище суднобудування

54052, м. Миколаїв, вул.Айвазовського, 6А,тел. 25-50-09, 63-46-82

Здійснює навчання за спеціальностями: кухар, буфетник, машиніст крана, електрогазозварник, складальник корпусів металевих судів, газорізальник, верстатник широкого профілю, оператор верстатів з програмним керуванням, зварювальне виробництво.

Южноукраїнський професійний машинобудівний ліцей

55000, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Леніна,37, тел. (8-236) 2-11-17, 2-10-36

Здійснює навчання за спеціальностями: столяр будівельний, тесляр, слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер, муляр, монтажник, електрогазозварник, продавець продовольчих (непродовольчих) товарів, маляр, штукатур, слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування.

Миколаївський професійний суднобудівний ліцей

54011, м. Миколаїв, вул.Індустріальна,1, тел. 47-47-65

Здійснює навчання за спеціальностями: складальник корпусів металевих суден, електрогазозварник, столяр судновий, електромонтажник, кухар, слюсар з ремонту автомобілів.

Вище професійне училище №7

54050, м. Миколаїв, вул.Ватутіна, 275, тел. 25-50-23, 25-33-19

Здійснює навчання за спеціальностями: соціальний робітник, діловод, секретар керівника, секретар-друкарка, бухгалтерський облік, обліковець, електромонтажник, оператор комп’ютерного набору.

Професійно-технічне училище №9

56100, м. Баштанка Миколаївської області, вул.Промислова, 17, тел. (8-258) 2-19-09, 2-24-35

Здійснює навчання за спеціальностями: штукатур, лицювальник-плиточник, кухар, офіціант, швачка, вишивальниця, електрогазозварник, машиніст бульдозера (соскоба, грейдера причіпного), водій, слюсар з ремонту автомобілів.

Миколаївський професійний промисловий ліцей

54028, м. Миколаїв, вул. Енгельса, 56, тел. 23-20-17, 23-20-08

Здійснює навчання за спеціальностями: кухар, кондитер, бармен, взуттьовик, обліковець, конторський службовець.

Миколаївський професійний машинобудівний ліцей

54044, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 66, тел. 22-10-81, 22-10-87

Здійснює навчання за спеціальностями: верстатник широкого профілю, оператор верстатів, слюсар механоскладальних робіт, токар. електромонтер, електрогазозварник, оператор комп’ютерного набору, секретар керівника.

Миколаївський професійний ліцей сфери послуг

54008, м. Миколаїв, вул. 5 Слобідська, 91, тел. 24-91-39, 24-62-53

Здійснює навчання за спеціальностями: швачка, кравець, перукар, оператор комп’ютерного набору, адміністратор, агент з організації туризму, візажист, манікюрниця.

Миколаївський професійний ліцей

54036, м. Миколаїв, вул. Рекорднаі, 69, тел. 48-43-67

Здійснює навчання за спеціальностями: штукатур, маляр, муляр, слюсар з ремонту автомобілів, електрозварник, виконавець художньо-оформлювальних робіт, машиніст холодильних установок, художник розпису по дереву, машиніст бурової установки, слюсар з ремонту автомобілів.

Новоодеський професійний аграрний ліцей

56600, м. Нова Одеса Миколаївської області, вул. Леніна, 218, тел. (8-267) 9-29-83, 9-72-49

Здійснює навчання за спеціальностями: тракторист-машиніст с/г виробництва, слюсар-ремонтник, водій, штукатур, маляр, обліковець, кухар, кондитер, оператор комп’ютерного набору, секретар керівника.

Професійно-технічне училище № 17

55400, м. Братське Миколаївської області, вул.Вороніна, 20-А, тел.(8-231) 9-13-20

Здійснює навчання за спеціальностями: оператор комп’ютерного набору, секретар керівника, кухар, робітник фермерського господарства, штукатур, лицювальник-плиточник, тракторист-машиніст с/г виробництва, слюсар-ремонтник, швачка, кравець.

Вознесенський професійний ліцей

56500, м. Вознесенськ Миколаївської області, вул. Жовтневої революції, 279, тел. (8-234 ) 5-20-03

Здійснює навчання за спеціальностями: столяр будівельний тесляр, електрозварник, продавець продовольчих товарів, конторський службовець, штукатур, лицювальник-плиточник, муляр, електромонтер, секретар-друкарка, оператор комп’ютерного набору.

Вище професійне училище № 21

54055, м. Миколаїв, вул. Садова, 31/2, тел. 55-25-68

Здійснює навчання за спеціальностями: електрорадіомонтажник, регулювальник (контролер) радіоелектронної апаратури та приладів, електромонтер, агент з постачання, соціальний робітник, діловод, адміністратор, оператор ліній у виробництві харчової продукції, оператор комп’ютерного набору.

Професійно-технічне училище №22

55229, м. Первомайськ Миколаївської області, вул.Корабельна, 20, тел.(8-261) 3-21-16

Здійснює навчання за спеціальностями: електрогазозварник, верстатник широкого профілю, оператор верстатів, столяр, тесляр, швачка, електромонтер, продавець продовольчих товарів, соціальний робітник, слюсар з ремонту автомобілів.

Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу

54008, м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 40/6, тел. 24-03-86, 24-90-69

Здійснює навчання за спеціальностями: кухар, кондитер, контролер-касир, кухар-кондитер, офіціант, продавець продовольчих (непродовольчих) товарів.

Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг

54052, м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15-Б, тел. 63-44-69, 25-71-14

Здійснює навчання за спеціальностями: кухар, кондитер, слюсар з ремонту автомобілів, електрозварник, офіціант, бармен, штукатур, лицювальник-плиточник.

Центр професійно-технічної освіти № 1

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 37, тел. 34-20-46, 34-95-97

Здійснює навчання за спеціальностями: швейне виробництво, моделювання та конструювання одягу, швачка, кравець, перукар, апаратник приготування косметичних засобів.

Надбузький професійний аграрний ліцей

57130, с. Надбузьке Миколаївського району, Миколаївської області, тел. 51-05-24

Здійснює навчання за спеціальностями: робітник фермерського господарства, оператор комп’ютерного набору, кухар, кондитер, офіціант, буфетник, слюсар з ремонту автомобілів, водій, соціальний робітник продавець продовольчих товарів.

Філія Надбузького професійного аграрного ліцею

57210, с. Воскресенськ Жовтневого району, тел. 68-11-88, 68-11-98

Здійснює навчання за спеціальностями: обліковець, електромонтер, водій, слюсар з ремонту автомобілів, електрозварник, кухар, муляр, штукатур, лицювальник-плиточник.

Вознесенський професійний аграрний ліцей

56500, м. Вознесенськ Миколаївської області, вул.Танасчишина, 20, тел.(8-234) 4-49-95

Здійснює навчання за спеціальностями: кухар, бармен, офіціант, тракторист-машиніст с/г виробництва, слюсар-ремонтник, водій, оператор комп’ютерного набору, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, електромонтер, лісник, єгер, кондитер, кравець.

Професійно-технічне училище № 33

57063, с.Широколанівка Веселинівського району Миколаївської області, тел.(8-263) 9-51-79

Здійснює навчання за спеціальностями: тракторист-машиніст с/г виробництва, слюсар-ремонтник, водій, офіціант, кухар, кондитер.

Снігурівський професійний ліцей

57300, м. Снігурівка Миколаївської області, вул. Широка, 1, тел (8-262) 3-13-66, 3-11-35

Здійснює навчання за спеціальностями: тракторист-машиніст с/г виробництва, слюсар-ремонтник, водій, маляр, штукатур, муляр, кухар, кондитер, обліковець, конторський службовець.

Березнегуватський професійний ліцей

56200, м. Березнегувате Миколаївської області, вул. Шевченка, 69, тел.(8-268) 9-22-46, 9-22-82

Здійснює навчання за спеціальностями: тракторист-машиніст с/г виробництва, слюсар-ремонтник, водій, маляр, штукатур, муляр, кухар, водій, кравець.

Маринівський професійний аграрний ліцей

56425, с. Маринівка Доманівського району Миколаївської області, тел.(8-252) 9-10-45

Здійснює навчання за спеціальностями: тракторист-машиніст с/г виробництва, слюсар-ремонтник, водій, кухар, кондитер, оператор комп’ютерного набору, обліковець, продавець продовольчих товарів.

Філія Маринівського професійного аграрного ліцею

56300, смт.Врадіївка Миколаївської області, вул.Гоголя, 6, тел.(8-235) 9-12-58

Здійснює навчання за спеціальностями: тракторист-машиніст с/г виробництва, слюсар-ремонтник, водій, кухар, швачка, штукатур, лицювальник-плиточник, маляр будівельний.

Кривоозерський професійний аграрний ліцей

55100, смт. Криве Озеро Миколаївської області, вул.Кірова, 7, тел.(8-233) 2-44-69

Здійснює навчання за спеціальностями: електромонтер, водій, тракторист-машиніст, робітник фермерського господарства, кухар, кондитер, обліковець, оператор комп’ютерного набору, конторський службовець, оператор комп’ютерного набору, кравець.

Арбузинський професійний аграрний ліцей

55330,м. Арбузинка Миколаївської області, вул.Шевченка, 217, тел.(8-232 ) 3-04-20

Здійснює навчання за спеціальностями: тракторист-машиніст с/г виробництва, слюсар-ремонтник, продавець продовольчих товарів, обліковець, кухар, офіціант, бармен, конторський службовець, лаборант хіміко-біологічного аналізу, оператор комп’ютерного набору.

Єланецький професійний аграрний ліцей

55500 м. Єланець Миколаївської області, вул.Дзержинського, 1, тел.(8-259) 9-14-62

Здійснює навчання за спеціальностями: тракторист-машиніст с/г виробництва, слюсар-ремонтник, водій, обліковець, оператор комп’ютерного набору, тракторист, кухар.

Казанківський професійний аграрний ліцей

56000, Миколаївська область, смт Казанка, вул. Молодіжна, 15, тел. (8-264) 9-16-52

Здійснює навчання за спеціальностями: фермер, муляр, кухар, кондитер, обліковець, конторський службовець, тракторист, слюсар-ремонтник.

Професійно-технічне училище № 42

56100, с. Андріївка Баштанського району Миколаївської області, тел.(8-258) 2-14-87

Здійснює навчання за спеціальностями: тракторист-машиніст с/г виробництва, слюсар-ремонтник, водій, кухар, швачка, плодоовочівник, водій.

Миколаївська морська спортивно-технічна школа ТСО України.

54015, м. Миколаїв, Варварівський Спуск, 5, тел. 56-31-55

Офіціант, лицювальник-плиточник, бармен, кухар.

Навчально-курсовий комбінат відкритого акціонерного товариства «Будівельна фірма «Миколаївбуд»

54015, м. Миколаїв, вул. Робоча, 2-а, тел. 56-38-92

Оператор комп’ютерного набору, штукатур, лицювальник-плиточник, муляр, маляр, столяр, слюсар з ремонту автомобілів, стропальник, електрогазозварник, газорізальник, машиніст крана (кранівник), водій навантажувача, ліфтер, оператор заправних станцій, діловод — оператор комп’ютерного набору – секретар-друкарка.

Державна акціонерна холдингова компанія «Чорноморський суднобудівний завод»

54011, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1, тел. 39-30-40

Газозварник, газорізальник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, електрозварник ручного зварювання, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, маляр, оператор котельні, оператор теплового пункту, слюсар-ремонтник, столяр, стропальник, токар, електрогазозварник, складальник корпусів металевих суден, столяр будівельний.

Державне підприємство «Суднобудівний завод імені 61 комунара» ВСП Учбовий центр

м. Миколаїв, вул. Адміральська, 38, тел. 39-51-20, 35-40-54, 39-52-45

Газозварник, газорізальник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, електрозварник ручного зварювання, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, маляр, оператор котельні, оператор теплового пункту, слюсар-ремонтник, столяр, стропальник, токар, електрогазозварник, складальник корпусів металевих суден, столяр будівельний.

ТОВ «Миколаївський обласний Учбово-курсовий комбінат»

54036, м. Миколаїв, пров. Мічуріна, 2, корп. А, тел. 48-33-89, 48-33-90, 48-33-91

Оператор котельні, електрогазозварник, машиніст крана (кранівник), стропальник, водій навантажувача, тесляр, ліфтер.

Короткий опис статті: кухар кондитер

Джерело: Навчальні заклади Миколаївської області — 5 Червня 2009 — Щоденник — Березнегувате

Також ви можете прочитати