Посадова інструкція електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування

02.04.2017

Посадова інструкція електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування
Посадова інструкція електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування

Посадова інструкція електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування
Посадова інструкція електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

на електромонтера з ремонту та обслуговування

електрообладнання

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування приймається на роботу і звільняється директором підприємства

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування працює під керівництвом інженера-енергетика.

До роботи в якості електромонтера з ремонту та обслуговування електрообладнання допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, які пройшли стажування на робочому місці, пройшли інструктаж на робочому місці, які успішно склали іспит на знання міжгалузевих правил по охороні праці при експлуатації електроустановок та отримали відповідне посвідчення.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, виконуючи роботи в діючих електроустановках до і вище 1000 вольт, керується:

— діючими інструкціями

— діючими міжгалузевими правил з охорони праці (правила

безпеки) при експлуатації електроустановок

— правилами пристрою електроустановок

— правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування несе відповідальність за довірене йому устаткування і якість виконуваних робіт.

Обов’язки

В обов’язки електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування входить:

Отримати у інженера-енергетика змінно-добового завдання.

— Щоденний огляд закріпленого обладнання, силових та освітлювальних мереж, усунення виявлених несправностей із записом в оперативному журналі та журналі реєстрації дефектів і неполадок на електрообладнанні.

— Виконання ремонтних робіт по усуненню аварій обладнання силових і освітлювальних мереж.

— Виконання невеликих за обсягом електромонтажних робіт, пов’язаних з модернізацією обладнання і електромереж, їх реконструкцією.

— Контроль та участь у заходах з економного витрачання електроенергії.

— В разі виробничої необхідності, після цільового інструктажу, залучатися до робіт, що не входить у прямі обов’язки електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування.

— Утримання робочого місця в належному порядку.

— Дотримання правил і норм техніки безпеки.

— Дотримання правил внутрішнього розпорядку

Виконання робіт за наряд-допуском, розпорядженням та в порядку поточної експлуатації згідно із затвердженим переліком.

Повинен знати:

Основи електроніки; будову різних типів електродвигунів постійного та змінного струму, захисних і вимірювальних приладів, комутаційної апаратури;

найбільш раціональні способи перевірки, ремонту, складання, встановлення і обслуговування електродвигунів і електроапаратури, способи захисту їх від перенапруги; призначення релейного захисту; принцип дії та схеми максимально-струмового захисту;

вибір перерізів проводів, плавких вставок і апаратів захисту залежно від струмового навантаження; технічні вимоги до виконання електричних проводок усіх типів; основні електричні норми настроювання обслуговуваного устаткування, методи перевірки і вимірювання їх; принцип дії устаткування, джерел живлення;

пристрій та електричні схеми різних електричних машин, електроапаратів, електроприладів вимірювання;

правила випробування захисних засобів, які застосовуються в електричних установках;

порядок організації обслуговування працюючого електроустаткування;

Правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи lV.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування має право:

— негайно, з наступним повідомленням адміністративно-технічний персонал, відключити від електричних мереж установки, що знаходяться в стані, який загрожує аварією, пожежею або становлять небезпеку для працюючих.

Відповідальність

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування несе відповідальність за:

Короткий опис статті: електромонтер Посадова інструкція електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування Посадова інструкція електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування

Джерело: Посадова інструкція електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування

Також ви можете прочитати