Посадова інструкція інженера виробничо-технічного відділу

02.04.2017

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ

I. Загальні положення

 1. Ця інструкція визначає функціональні права, обов’язки, відповідальність, умови роботи інженера виробничо-технічного відділу.
 2. Інженер виробничо-технічного відділу відноситься до категорії фахівців.
 3. Інженер виробничо-технічного відділу призначається на посаду і звільняється від посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника підприємства.
 4. При виконанні посадових обов’язків інженер виробничо-технічного відділу підпорядковується безпосередньо начальнику виробничо-технічного відділу.
 5. На посаду інженера виробничо-технічного відділу призначається особа, що має вищу професійну (технічну) освіту та стаж роботи не менше ____ років.
 6. Інженер виробничо-технічного відділу повинен знати:

— постанови, розпорядження, накази та інші керівні, методичні та нормативні документи, що регулюють будівельну діяльність;

— технічні вимоги, пропоновані до якості будівельних робіт і технологію їх виробництва;

— проектно-кошторисну документацію, СНиП, технічні умови на виконання та приймання робіт;

— норми і розцінки на виконувані роботи;

— порядок і методи техніко-економічного та поточного виробничого планування;

— документи, що регулюють відносини замовника з підрядною організацією;

— основи економіки, організації виробництва, праці і управління;

— основи трудового законодавства;

— правила з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

 • Режим роботи інженера виробничо-технічного відділу визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими в Організації.
 • У зв’язку з виробничою необхідністю інженер виробничо-технічного відділу зобов’язаний виїжджати в службові відрядження (в т.ч. місцевого значення).
 • _________________________________________________________________.
 • _________________________________________________________________.
 • II. Посадові обов’язки

  1. Визначає вартість виконаних робіт і витрат.
  2. Визначає обсяги виконаних робіт.
  3. Здійснює облік об’ємів та вартості додаткових робіт.
  4. Складає і щомісяця передає Замовнику акти на виконані роботи за формою КС-2 і довідки про вартість виконаних робіт за формою КС-3.
  5. Щомісяця перевіряє обсяги виконаних підрядними організаціями робіт за формою КС-2 і КС-3.
  6. Складає реєстр виконаних робіт за місяць підрозділами підприємства та підрядними організаціями.
  7. Веде накопичувальні відомості обсягів і вартості виконаних робіт по організаціям-замовникам і підрядним організаціям.
  8. Виробляє облік витрат матеріалів, наданих підприємством підрядним організаціям.
  9. Веде облік понаднормативного розходу матеріалів, що надаються підрядним організаціям, здійснює розрахунки і контроль за документуванням перевитрати матеріалів, своєчасно направляє їх організаціям для проведення взаєморозрахунків.
  10. Здійснює щомісячне списання використаних основних будівельних матеріалів на будівельних об’єктах на основі поданих звітів матеріально відповідальних осіб за формою М-29.
  11. Підраховує необхідні для будівництва обсяги матеріалів і звіряє використані матеріали з Замовником.
  12. Розміщує замовлення з збірного залізобетону і металоконструкцій на заводах-виробниках.
  13. Готує комплектувальні відомості на матеріали і комплектуючі вироби для споруджуваних об’єктів.
  14. Визначає необхідні обсяги матеріалів щодо тендерної документації.
  15. Своєчасно надає замовникам необхідні технологічні документи (акти прихованих робіт, акти проміжного приймання, виконавчі схеми і т.д.), паспорты та сертифікати на використовувані матеріали.
  16. Отримує від субпідрядних організацій необхідну технічну і технологічну документацію.
  17. Готує, розглядає та узгоджує проектно-конструкторську документацію.
  18. Веде встановлену звітність і відповідну документацію.
  19. Забезпечує своєчасне відкриття, подовження та закриття ордерів ГАТІ на виробництво робіт і реєстрацію їх у відповідних службах.
  20. Своєчасно замовляє плани виробництва робіт в проектних організаціях і направляє їх відповідальним особам і виробництво робіт.
  21. _________________________________________________________________.
  22. _________________________________________________________________.

  Інженер виробничо-технічного відділу має право:

  1. Запитувати і отримувати необхідні матеріали і документи, що стосуються його діяльності.
  2. Взаємодіяти з безпосереднім керівництвом з питань виконання своїх посадових обов’язків.
  3. Виносити пропозиції з питань своєї діяльності на розгляд свого безпосереднього керівництва.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  IV. Відповідальність

  Короткий опис статті: інженер пто Посадова інструкція інженера виробничо-технічного відділу. Велика добірка примірних форм посадових інструкцій для різних спеціалізацій працівників. Завантажити посадову інструкцію інженер виробничо-технічного відділу на свій комп’ютер посадова інструкція, функціональні обов’язки, інженер виробничо-технічного відділу, посадові обов’язки, посадова інструкція інженера виробничо-технічного відділу

  Джерело: Посадова інструкція інженера виробничо-технічного відділу

  Також ви можете прочитати