Посадова інструкція коменданта бази відпочинку. кадровий портал КАДРОВИК.

02.04.2017

Посадова інструкція коменданта бази відпочинку

Комендант призначається на посаду наказом директора фірми та підпорядковується безпосередньо Завідувачу базою відпочинку «Орхідея».

Коменданту підпорядковуються покоївки і медсестра.

Режим роботи коменданта регламентується правилами внутрішнього розпорядку фірми «Світлячок» та бази відпочинку «Орхідея».

Комендант виконує обов’язки Завідуючого базою і головного адміністратора в їх відсутність.

У разі відсутності коменданта його обов’язки виконує інженер з експлуатації.

Кваліфікаційні вимоги: середня професійна освіта без пред’явлення вимог до стажу роботи або початкова професійна освіта і стаж роботи за профілем не менше 2 років.

Комендант зобов’язаний:

1. Організувати процес проживання відпочиваючих.

2. Відповідає за зберігання малоцінних основних засобів.

3. Організовує прийом, розміщення та від’їзд відпочиваючих. У відсутність адміністратора забезпечує всю необхідну документацію з цього питання.

4. Здійснює контроль за порядком в будинках призначених для проживання відпочиваючих.

5. Здійснює контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм у ввірених приміщеннях.

6. Забезпечує проживають усіма необхідними побутовими приладами та предметами побуту.

7. Організовує зберігання на складі малоцінних основних засобів, інвентарю та постільної білизни.

8. Веде картотеку малоцінних основних засобів, що знаходяться в користуванні у обслуговуючого персоналу і відпочиваючих.

9. У відсутність адміністратора веде звітність по комерційній здачі приміщень.

10. Здає білизну до пральні.

11. Розподіляє обов’язки між підлеглими і контролює їх виконання.

12. Здійснює контроль за дотриманням правил особистої гігієни підлеглими.

13. Сприяє у проведенні планових заходів з санітарної обробки, дезінфекції та дезінсекції Бази.

14. Складає табель обліку робочого часу підлеглих співробітників.

15. Здійснює чергування від адміністрації у вихідні та святкові дні.

Комендант повинен знати:

1. Закони РФ, укази, постанови, розпорядження, накази. Інші керівні і нормативні документи Російської Федерації, р. Москви, пр. вищих органів, що стосуються питань діяльності бази відпочинку «Орхідея».

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку;

3. Правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4. Політику якості, цілі в області якості.

Комендант має право:

1. Вимагати від підлеглих неухильного дотримання їхніх обов’язків.

2. Вимагати негайного усунення технічних причин, які перешкоджають виконанню посадових обов’язків.

3. Своєчасно подавати заявки на придбання малоцінного і быстроизнашивающегося обладнання та інвентарю.

4. Вимагати від адміністрації фірми «Світлячок» та бази відпочинку «Орхідея» створення умов, необхідних для нормальної роботи і забезпечення повної збереженості ввірених йому матеріальних цінностей.

5. Вимагати від проживаючих виконання «Правил внутрішнього розпорядку» та «Правил пожежної безпеки».

Комендант несе відповідальність:

1 За збереження ввірених приміщень і малоцінних основних засобів, інвентаря, постільної білизни та інших матеріальних цінностей, які можуть бути отримані в процесі виконання посадових обов’язків або заміщення посад тимчасово відсутніх працівників.

2 За недотримання санітарно-гігієнічних та протипожежних норм під ввірених приміщеннях.

3 Невиконання усіх обов’язків, перерахованих у п. 2 цієї інструкції.

4 За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством Російської Федерації.

5 За невиконання наказів, розпоряджень і доручень завідуючого базою.

Короткий опис статті: комендант

Джерело: Посадова інструкція коменданта бази відпочинку :: кадровий портал КАДРОВИК.РУ

Також ви можете прочитати