Посадова інструкція макетника макетно-модельного проектування

02.04.2017

Посадова інструкція макетника макетно-модельного проектування
I. Загальні положення

1. Макетник макетно-модельного проектування 4-го розряду » відноситься до категорії робітників.

2. На посаду макетника макетно-модельного проектування 4-го розряду приймається особа, яка має освіту і спеціальну підготовку і стаж роботи від року.

3. Макетник макетно-модельного проектування 4-го розряду приймається на посаду і звільняється від посади директором організації за поданням начальника виробництва (ділянки, цеху).

4. Макетник макетно-модельного проектування 4-го розряду повинен знати:

а) спеціальні (професійні) знання з посади:

— технологію виготовлення складних вузлів і простих макетів, масштабних моделей автомобілів;

— правила складання і читання робочих креслень частин макетів;

— вимоги, що пред’являються до прийнятих проектних рішень;

— нормативні матеріали по оформленню проектної документації;

— правила транспортування і експлуатації макетів;

б) загальні знання працівника організації:

— правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту,

— правила користування засобами індивідуального захисту;

— вимоги, що пред’являються до якості виконуваних робіт (послуг), до раціональної організації праці на робочому місці;

— види браку та способи його запобігання та усунення;

— виробничу сигналізацію.

5. У своїй діяльності макетник макетно-модельного проектування 4-го розряду керується:

— законодавством РФ,

— Статутом організації,

— наказами та розпорядженнями директора організації,

— цією посадовою інструкцією,

— Правилами внутрішнього трудового розпорядку організації,

6. Макетник макетно-модельного проектування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо робочого з більш високою кваліфікацією, начальнику виробництва (ділянки, цехи) та директору організації.

7. На час відсутності макетника макетно-модельного проектування 4-го розряду (відрядження, відпустка, хвороба, тощо) його обов’язки виконує особа, призначена директором організації за поданням начальника виробництва (ділянки, цеху) в установленому порядку, яка набуває відповідні права, обов’язки і несе відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків.

II. Посадові обов’язки

Посадовими обов’язками макетника макетно-модельного проектування 4-го розряду є:

а) Спеціальні (професійні) посадові обов’язки:

— Виготовлення складних вузлів з дерева, пластмаси, металу та інших матеріалів для макетів вручну з допомогою спеціальних пристосувань і на верстатах.

— Виготовлення макетів середньої складності будівель і споруд.

— Складання простих і середньої складності моделей.

— Складання та маркування блоків макетів у відповідності з проектною документацією.

— Розробка ескізів завдань на виготовлення складних вузлів макетів в заданому масштабі.

— Виготовлення середньої складності деталей кузова, інтер’єру і деталей макетів автомобілів із пластиліну, дерева, гіпсу та інших матеріалів по робочим кресленням та ескізами.

— Участь у виготовленні натурного макета нових моделей автомобілів під керівництвом головного дизайнера проекту.

— Виготовлення з фанери, картону, дерева та інших матеріалів стандартних шаблонів для макетів деталей автомобілів.

Приклади робіт:

1. Деталі кузова та інтер’єру автомобілів: вітрове, заднє та бокові стекла макетів

автомобілів, пороги, ущільнювачі — виготовлення.

2. Макети будівель багатоповерхових цехів — виготовлення.

3. Моделі трансформаторів, кранів, кондиціонерів, фільтр-пресів — виготовлення.

4. Шаблони нестандартних деталей макетів автомобілів — розмітка, виготовлення,

підгонка.

5. Шаблони, оправки, пристосування — виготовлення

б) Загальні посадові обов’язки працівника організації:

— Дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших локальних нормативних актів організації.

— Дотримання внутрішніх правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

— Виконання в рамках трудового договору розпоряджень працівників, яким він підпорядкований відповідно до цієї інструкції.

— Виконання роботи з приймання і здачі зміни, чищення та миття, дезінфекції устаткування і комунікацій, прибирання робочого місця, пристроїв, інструменту, а також за утримання їх у належному стані;

— Ведення встановленої технічної документації.

Продовження на сторінках: [1] 2

Короткий опис статті: макетник Макетник макетно-модельного проектування відноситься до категорії робітників. На посаду макетника макетно-модельного проектування приймається особа, яка має освіту і спеціальну підготовку і стаж роботи від року посадова інструкція посадові обов’язки кадровик бухгалтер юрист робочий фахівець

Джерело: Посадова інструкція макетника макетно-модельного проектування

Також ви можете прочитати