Посадова інструкція обвалювальника мяса

02.04.2017

Посадова інструкція обвалювальника м’яса
II. Посадові обов’язки

Посадовими обов’язками обвалювальника м’яса 5-го розряду є:

а) Спеціальні (професійні) посадові обов’язки:

— Обвалювання туш та частин туш худоби всіх видів.

— Оброблення вручну або на механічних пилах туш, напівтуш, четвертин на частини (відруби) для обвалювання м’яса.

— Відділення м’язової, жирової і сполучної тканин від кісток при обвалюванні задніх ніжок, лопаток, філею, шийок, коробок, включаючи вирізку міжреберного м’яса і голів великої рогатої худоби.

— Оброблення свинячих туш і напівтуш на копченості вручну і дисковими ножами з доданням форми окремих частин згідно з вимогами, встановленими державним стандартом.

б) Загальні посадові обов’язки працівника організації:

— Дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших локальних нормативних актів організації,

— внутрішніх правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

— Виконання в рамках трудового договору розпоряджень працівників, яким він полагоджений відповідно до цієї інструкції.

— Виконання роботи з приймання і здачі зміни, чищення та миття, дезінфекції устаткування і комунікацій, прибирання робочого місця, пристроїв, інструменту, а також за утримання їх у належному стані;

— Ведення встановленої технічної документації

III. Права

Обвальщик мяса 5-го розряду має право:

1. Вносити на розгляд керівництва пропозиції:

— по вдосконаленню роботи, пов’язаної з передбаченими справжньою інструкцією обов’язками,

— про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності працівників, що порушили виробничу та трудову дисципліну.

2. Запитувати від структурних підрозділів і працівників організації інформацію, необхідну йому для виконання своїх посадових обов’язків.

3. Знайомитися з документами, що визначають його права та обов’язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

4. Знайомитися з проектами рішень керівництва організації, що стосуються його діяльності.

5. Вимагати від керівництва організації допомоги, в тому числі забезпечення організаційно-технічних умов і оформлення встановлених документів, необхідних для виконання посадових обов’язків.

6. Інші права, встановлені чинним трудовим законодавством.

IV. Відповідальність

Обвальщик мяса 5-го розряду несе відповідальність в наступних випадках:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених справжньою посадовою інструкцією, — в межах, встановлених трудовим законодавством Російської Федерації.

2. За правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, — в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством Російської Федерації.

3. За спричинення матеріального збитку організації — в межах, встановлених чинним трудовим і цивільним законодавством Російської Федерації.

Посадова інструкція розроблена у відповідності з (найменування, номер і дата документа)

Короткий опис статті: обвальщик м’яса Обвальщик мяса 5-го розряду » відноситься до категорії робітників. На посаду обвалювальника м’яса 5-го розряду приймається особа, що має і стаж роботи від року посадова інструкція посадові обов’язки кадровик бухгалтер юрист робочий фахівець

Джерело: Посадова інструкція обвалювальника м’яса

Також ви можете прочитати