Посадова інструкція слюсаря-сантехніка

02.04.2017

Посадова інструкція слюсаря-сантехніка

Типовий зразок

______________________________ Затверджую

(найменування організації, (ініціали, прізвище)

підприємства і т. п. його _________________________________

організаційно-правова форма (директор або інша посадова

особа, уповноважена

затверджувати посадову інструкцію)

«____» _____________200_ р.

Посадова інструкція слюсаря-сантехніка

___________________________________________________

(найменування організації, підприємства тощо)

Справжня посадова інструкція розроблена і затверджена на підставі трудового договору з

_______________________________________________________________________________________________

(найменування посади особи, на яку складена справжня посадова інструкція)

, та відповідно до положень Трудового кодексу Російської Федерації та інших нормативних актів,

регулюють трудові правовідносини в Російській Федерації.

I. Загальні положення

1.1. Слюсар-сантехнік відноситься до категорії робітників.

1.2. На посаду слюсаря-сантехніка призначається особа, що має середня спеціальна освіта

та стаж роботи _______________ років.

1.3. Призначення на посаду слюсаря-сантехніка і звільнення від неї проводиться наказом

за поданням керівника ________________________________________________________________.

1.4. Слюсар-сантехнік повинен знати:

— накази, вказівки, розпорядження, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи,

регламентують роботу слюсаря-сантехніка;

— види та призначення санітарно-технічних матеріалів та устаткування;

— сортамент і способи вимірювання діаметрів труб, фітингів та арматури;

— призначення і правила застосування ручних та механізованих інструментів;

— принцип дії, призначення і особливості ремонту санітарно-технічних трубопровідних

систем центрального опалення, водопостачання, каналізації і водостоків;

— види деталей санітарно-технічних систем, з’єднань труб і кріплення трубопроводів;

— способи свердління і пробивання отворів;

— пристрій і способи ремонту трубопровідних санітарно-технічних систем із сталевих і

полімерних труб;

— способи розмічання місць встановлення приладів та кріплень;

— правила встановлення санітарних і нагрівальних приладів;

— пристрій і способи ремонту різних санітарно-технічних трубопровідних систем;

— способи встановлення дефектних місць при випробуванні трубопроводів;

— правила випробування санітарно-технічних систем і арматури;

-способи підготовки та випробування котлів, бойлерів, калориферів і насосів;

— норми витрати матеріалів і запасних частин;

— основи економіки, організації виробництва, праці і управління;

— основи трудового законодавства Російської Федерації;

— правила внутрішнього трудового розпорядку;

— правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і

протипожежного захисту;

— ___________________________________________________________________________________________.

1.5. Слюсар-сантехнік підпорядковується __________________________________________________________.

II. Посадові обов’язки

2.1. Слюсар-сантехнік виконує наступні функції:

2.1.1. забезпечує справний стан, безаварійну і надійну роботу обслуговуваних систем

центрального опалення, водопостачання, каналізації і водостоків, правильну їх експлуатацію,

своєчасний якісний ремонт;

2.1.2. вивчає умови роботи даних систем, виявляє причини передчасного зносу,

вживає заходів щодо їх запобігання та усунення;

2.1.3. бере участь у ліквідації несправностей у роботі систем, їх ремонті, монтажі,

регулювання і випробування, а саме здійснює:

— розбирання, ремонт і складання складних деталей і вузлів санітарно-технічних систем

центрального опалення, водопостачання, каналізації і водостоків;

— сортування труб, фітингів, фасонних частин, арматури та засобів кріплення;

— підготовку пасма, розчинів і інших допоміжних матеріалів;

— транспортування деталей трубопроводів, санітарно-технічних приладів та інших вантажів;

— комплектування зганянь муфтами і контргайками, болтів — гайками;

— свердління або пробивання отворів у конструкціях.

— установку і закладення кріплень під трубопроводи і прилади;

— комплектування труб і фасонних частин стояків;

— угруповання та догруппировку чавунних радіаторів на місці ремонту;

— з’єднання трубопроводів, опалювальних панелей, санітарно-технічних кабін і блоків;

— кріплення деталей та приладів;

— розмітку місць установки контрольно-вимірювальних приладів;

— зміну ділянок трубопроводів з чавунних труб;

— встановлення дефектних місць при випробуванні трубопроводів.

2.1.4. бере участь у розробці заходів щодо підвищення надійності, якості роботи

обслуговуваних систем центрального опалення, водопостачання, каналізації і водостоків;

2.1.5. бере участь у складанні заявок на матеріали, запасні частини, інструмент і забезпечує

їх економне і раціональне витрачання;

2.1.6. здійснює комплексні випробування санітарно-технічних систем, ревізію і випробування

апаратури після ремонту;

2.1.7. готує відремонтовані системи до здачі в експлуатацію.

2.1.8. ________________________________________________________________________________________

III. Права

3.1. Слюсар-сантехнік має право:

3.1.1. знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності;

3.1.2. вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з

обов’язками, передбаченими цією посадовою інструкцією;

3.1.3. повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені в процесі виконання своїх

посадових обов’язків недоліках у виробничій діяльності підприємства (його

структурних підрозділів) і вносити пропозиції щодо їх усунення;

3.1.7. _______________________________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

4.1. Слюсар-сантехнік несе відповідальність:

— за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків,

передбачених справжньою посадовою інструкцією, в межах, визначених трудовим

законодавством Російської Федерації;

— за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах,

Короткий опис статті: слюсар

Джерело: Посадова інструкція слюсаря-сантехніка

Також ви можете прочитати