Посадова інструкція тваринника по догляду за робочими тваринами, Інструкція

02.04.2017

Посадова інструкція тваринника по догляду за робочими тваринами

———-

(найменування організації)

СТВЕРДЖУЮ

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Тваринника по догляду

за робочими тваринами

———-

(найменування посади)

_________________ N_____

(населений пункт) — ——-

(підпис) (ініціали, прізвище)

«___» _________20__ р.

1. Загальні положення

1.1. Тваринник з догляду за робочими тваринами є робочим і

підпорядковується безпосередньо ______________________________________________.

(найменування посади керівника)

1.2. Тваринник з догляду за робочими тваринами 4-го розряду повинен знати:

— зоотехнічні і ветеринарні правила догляду за робочими тваринами;

— норми та порядок годування;

— правила користування транспортної збруєю;

— технологію приготування шубату;

— способи підвищення продуктивності тварин і поліпшення якості продукції;

— пристрій і правила експлуатації засобів механізації, що застосовуються на фермах і комплексах;

— правила користування засобами індивідуального захисту;

— вимоги, що пред’являються до якості виконуваних робіт, до раціональної організації праці на робочому місці;

— порядок повідомлення керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;

— правила надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при травмуванні, отруєнні і раптовому захворюванні;

— Правила внутрішнього трудового розпорядку;

— правила охорони праці, виробничої санітарії й особистої гігієни, пожежної безпеки;

— ____________________________________________________________________.

(види, найменування та реквізити інших актів і документів)

1.3. Тваринник з догляду за робочими тваринами 5-го розряду повинен знати:

— документи, об’єкти, способи та прийоми виконання робіт, які зазначені у пункті 1.2 цієї інструкції;

— зоотехнічні і ветеринарні правила догляду, годівлі, напування та особливості утримання маток-верблюдиць до і після пологів;

— норми годівлі;

— потребу тварин у білку, вітамінах і мінеральних речовинах;

— правила допомоги при пологах і захворюваннях тварин;

— правила догляду за новонародженими верблюжатами;

— правила доїння, пристрій і правила експлуатації доїльних апаратів;

— будову застосовуваних стригальных машин;

— правила обробки тварин у дезінфекційних камерах;

— правила охорони праці та техніки безпеки при роботі з верблюдами;

— ____________________________________________________________________.

(види, найменування та реквізити інших актів і документів)

1.4. Тваринник з догляду за робочими тваринами більш високого розряду повинен вміти виконувати роботи, що відповідають за складністю їх виконання робітником більш низької кваліфікації, а також керувати тваринниками по догляду за робочими тваринами більш низького розряду.

1.5. ___________________________________________________________________.

2. Обов’язки

2.1. Перед початком робочого дня (зміни) тваринник з догляду за робочими тваринами:

1) проходить у встановленому порядку предсменный (профілактичний) медичний огляд;

2) отримує виробниче завдання;

3) проходить при необхідності інструктаж з охорони праці;

4) приймає зміну;

5) перевіряє справність пристосувань, інструменту, інвентарю і т. п. засобів індивідуального захисту;

6) ___________________________________________________________________.

(інші обов’язки)

2.2. У процесі роботи тваринник з догляду за робочими тваринами:

1) виконує роботу, по якій проінструктований і допущений до роботи;

2) використовує спецодяг, спецвзуття й інші засоби індивідуального захисту;

3) отримує вказівки від безпосереднього керівника за виконання завдання, безпечним прийомам і методам роботи виробництва;

4) дотримує правила використання технологічного устаткування, пристосувань і інструментів, способи і прийоми безпечного виконання робіт;

5) виявляє хворих тварин і надає їм першу допомогу;

6) негайно ставить до відома безпосереднього керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;

7) дотримує вимоги особистої гігієни і виробничої санітарії;

8) ___________________________________________________________________.

(інші обов’язки)

2.3. Протягом робочого дня (зміни) тваринник з догляду за робочими тваринами:

2.3.1. 4-го розряду:

1) здійснює пасіння, годування, напування і підгодівлю робочих волів, верблюдів, мулів, ослів та їх молодняку;

2) привчає молодняк робочих тварин до роботи;

3) проводить зміну підстилки, чищення тварин, майданчиків для їх загороди та інші роботи;

4) бере участь у зооветеринарних заходах;

5) готує шубат;

— ____________________________________________________________________.

(інші обов’язки)

2.3.2. 5-го розряду:

1) здійснює годування, напування, догляд, пасіння і спостереження за підсисними матками-верблюдицами і верблюжатами;

2) надає допомогу маткам-верблюдицам при пологах;

3) здійснює прийом новонароджених верблюденят і їх профілактичну обробку;

4) привчає верблюденят до ссанню материнського молока, мінеральної підгодівлі і випасанні;

5) справляє профілактичну обробку вимені маток;

6) виконує здоювання зайвого молока;

7) проводить ручне та механізоване доїння верблюдиць;

8) здійснює чистку і прибирання бутятников;

9) виконує ручну та механізовану стрижку верблюдів;

10) здійснює збір линьки, спостереження за загальним фізіологічним станом поголів’я тварин;

11) звертається до ветеринарного фахівця у випадку захворювання тварин і надає допомогу в лікуванні;

12) здійснює обробку верблюдів у дезінфекційних камерах;

13) за розпорядженням безпосереднього керівника виконує роботи, що відповідають за складністю їх виконання робітником більш низької кваліфікації;

— ____________________________________________________________________.

(інші обов’язки)

2.4. В кінці робочого дня (зміни) тваринник з догляду за робочими тваринами:

1) приводить у належний стан пристосування, інструмент, передає їх на зберігання;

2) видаляє бруд зі спецодягу і спецвзуття, при необхідності поміщає на сушіння і зберігання;

3) складає встановлену звітність;

4) проводить огляд (самоогляд);

5) здає зміну;

6) ___________________________________________________________________.

(інші обов’язки)

3. Права

При виконанні своїх обов’язків тваринник з догляду за робочими тваринами володіє трудовими правами, передбаченими укладеним з працівником трудовим договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, локальними нормативними актами, Трудовим кодексом РФ й іншими актами трудового законодавства.

4. Відповідальність

4.1. Тваринник з догляду за робочими тваринами притягується до дисциплінарної відповідальності згідно зі статтею 192 Трудового кодексу Російської Федерації за неналежне виконання з його вини обов’язків, перерахованих у цій інструкції.

4.2. Тваринник з догляду за робочими тваринами несе матеріальну відповідальність за забезпечення збереженості ввірених йому товарно-матеріальних цінностей.

4.3. Тваринник з догляду за робочими тваринами за вчинення правопорушень у процесі своєї діяльності залежно від їх характеру і наслідків залучається до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності у порядку, встановленому законодавством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Прикінцеві положення

5.1. Ця інструкція розроблена на основі

Тарифно-кваліфікаційних характеристик професії «Тваринник, по догляду за

робочими тваринами, 4-й — 5-й розряд» (Єдиний тарифно-кваліфікаційний

довідник робіт і професій робітників. Випуск 70. Розділ «Роботи і професії

робітників у тваринництві», затверджений Постановою Державного

комітету СРСР з праці і соціальних питань і Секретаріату Всесоюзної

Центральної Ради Професійних Спілок від 19.07.1983 N 156/15-28),

5.2. Ознайомлення працівника з цією інструкцією здійснюється

при прийомі на роботу (до підписання трудового договору).

Короткий опис статті: тваринник Інструкція — 1.4. Тваринник з догляду за робочими тваринами більш високого розряду повинен вміти виконувати роботи, що відповідають за складністю їх виконання робітником більш низької кваліфікації, а також керувати тваринниками по догляду за робочими робітниками, тваринами, правила, догляду, тваринник,

Джерело: Посадова інструкція тваринника по догляду за робочими тваринами — Інструкція

Також ви можете прочитати