Посадова інструкція заступника головного бухгалтера (торгівля) , Посадові

02.04.2017

Посадова інструкція заступника головного бухгалтера (торгівля)
Посадова інструкція та посадові обов’язки заступника головного бухгалтера (торгівля).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Справжня посадова інструкція визначає посадові обов’язки. права і відповідальність заступника головного бухгалтера підприємства торгівлі.

1.2. Заступник головного бухгалтера призначається на посаду і звільняється від посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом генерального директора підприємства.

1.3. Заступник головного бухгалтера безпосередньо підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру підприємства.

1.4. На посаду заступника головного бухгалтера призначається особа, що має вищу професійну (економічне) або середня спеціальна освіта і стаж роботи за фахом не менше 1 (одного) року.

1.5. Заступник головного бухгалтера повинен знати:

— законодавство про бухгалтерський облік;

— постанови, розпорядження, накази, інші керівні, методичні і нормативні матеріали вищих, фінансових і контрольно-ревізійних органів з питань організації бухгалтерського обліку і складання звітності, а також стосуються хозяйственнофинансовой діяльності підприємства;

— цивільне право, фінансове, податкове і господарське законодавство;

— структуру підприємства, стратегію і перспективи його розвитку;

— положення та інструкції з організації бухгалтерського обліку на підприємстві, правила його ведення;

— порядок оформлення операцій і організацію документообігу за ділянками обліку;

— форми і порядок фінансових розрахунків;

— методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, виявлення внутрішньогосподарських резервів;

— порядок приймання, оприбуткування, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей;

— правила розрахунку з дебіторами і кредиторами;

— умови оподаткування юридичних і фізичних осіб;

— порядок списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат;

— правила проведення інвентаризацій грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей;

— порядок і терміни складання бухгалтерських балансів і звітності;

— правила проведення перевірок і документальних ревізій;

— сучасні засоби обчислювальної техніки і можливості їх застосування для виконання обліково-обчислювальних робіт та аналізу виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємства;

— передовий вітчизняний і зарубіжний досвід вдосконалення організації бухгалтерського обліку;

— економіку, організацію виробництва, праці і управління;

— основи технології виробництва;

— ринкові методи господарювання;

— законодавство про працю;

— правила і норми охорони праці.

1.6.

Заступник головного бухгалтера повинен володіти комп’ютером на рівні впевненого користувача, в тому числі комп’ютерними програмами з бухгалтерського обліку.

1.7. Заступник головного бухгалтера повинен володіти комунікабельністю, енергійністю, позитивним настроєм.

1.8. У період тимчасової відсутності заступника головного бухгалтера його посадові обов’язки покладаються на __________________________________.

Короткий опис статті: заступник Посадова інструкція заступника головного бухгалтера (торгівля) , Посадові інструкції, посадова інструкція, посадові обов’язки Посадова інструкція заступника головного бухгалтера (торгівля) , Посадові інструкції, посадова інструкція, посадові обов’язки

Джерело: Посадова інструкція заступника головного бухгалтера (торгівля) , Посадові інструкції, посадова інструкція, посадові обов’язки

Також ви можете прочитати