Типова посадова інструкція Електрогазозварника 6-го розряду

02.04.2017

Посадова інструкція Електрогазозварника 6-го розряду

Посада. Електрогазозварник 6-го розряду

Підрозділ: _________________________

1. Загальні положення:

  Підпорядкованість:
 • Електрогазозварник 6-го розряду безпосередньо підпорядковується.
 • Електрогазозварник 6-го розряду виконує вказівки.

(вказівки цих працівників ви виконуються тільки в тому випадку, якщо вони не суперечать вказівкам безпосереднього керівника).

Прийом і звільнення від посади:

Електрогазозварник призначається на посаду і звільняється з посади керівником відділу за погодженням з керівником підрозділу.

2. Вимоги до кваліфікації:

  Повинен знати:

 • різновид титанових сплавів, їх зварювальні і механічні властивості
 • кінематичні схеми автоматів і напівавтоматів, принципову пристрій електронних схем управління
 • правила навчання роботів і правила роботи з робототехнічними комплексами
 • види корозії і фактори, що її викликають
 • методи спеціальних випробувань зварюваних виробів і призначення кожного з них
 • основні види термічної обробки зварних з’єднань
 • основи з металографії зварних швів.
 • 3. Посадові обов’язки:

  • Ручне дугове, плазмове і газове зварювання особливо складних апаратів, деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, призначених для роботи під динамічними і вібраційними навантаженнями і під високим тиском.
  • Ручне дугове і газоелектричних зварювання будівельних і технологічних конструкцій, які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями, і конструкцій складної конфігурації.
  • Автоматичне зварювання різних конструкцій з легованих спеціальних сталей, титанових та інших сплавів на автоматах спеціальної конструкції, многодуговых, многоэлектродных автоматах і автоматах, оснащених телевізійними, фотоэлектронными і іншими спеціальними пристроями, автоматичних маніпуляторах (роботах).
  • Механізоване зварювання апаратів, вузлів, конструкцій трубопроводів, будівельних і технологічних конструкцій, які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями, під час виконання зварних швів в стельовому положенні і на вертикальній площині.
  • Зварювання експериментальних конструкцій з металів і сплавів з обмеженою зварюваністю, а також з титану і титанових сплавів.
  • Зварювання складних конструкцій в блочному виконанні у всіх просторових положеннях зварного шва.

  стор. 1 Посадова інструкція Електрогазозварник

  стор. 2 Посадова інструкція Електрогазозварник

  4. Права

  • Електрогазозварник має право давати підлеглим йому співробітникам доручення, завдання по колу питань, що входять в його функціональні обов’язки.
  • Електрогазозварник має право контролювати виконання виробничих завдань, своєчасне виконання окремих доручень підлеглими йому працівниками.
  • Електрогазозварник має право запитувати і отримувати необхідні матеріали і документи, що відносяться до питань своєї діяльності та діяльності підпорядкованих йому співробітників.
  • Електрогазозварник має право взаємодіяти з іншими службами підприємства з виробничих та інших питань, що входять в його функціональні обов’язки.
  • Електрогазозварник має право знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності Підрозділу.
  • Електрогазозварник має право пропонувати на розгляд керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з передбаченими цією Посадовою інструкцією обов’язками.
  • Електрогазозварник має право виносити на розгляд керівника пропозиції про заохочення відзначилися працівників, накладення стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.
  • Електрогазозварник має право доповідати керівникові про всі виявлені порушення та недоліки у зв’язку з виконуваною роботою.

  5. Відповідальність

  • Електрогазозварник несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених справжньою посадовою інструкцією — в межах, визначених трудовим законодавством Російської Федерації.
  • Електрогазозварник несе відповідальність за порушення правил і положень, що регламентують діяльність підприємства.
  • При переході на іншу роботу або звільнення від посади Електрогазозварник відповідальний за належну і своєчасну здачу справ особі, що вступає в справжню посаду, а в разі відсутності такого, особі його замінює або безпосередньо свого керівника.
  • Електрогазозварник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством Російської Федерації.
  • Електрогазозварник несе відповідальність за завдання матеріального збитку — в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством Російської Федерації.
  • Електрогазозварник несе відповідальність за дотримання діючих інструкцій, наказів і розпоряджень по збереженню комерційної таємниці та конфіденційної інформації.
  • Електрогазозварник несе відповідальність за виконання правил внутрішнього розпорядку, правил ТБ та протипожежної безпеки.

  Справжня посадова інструкція розроблена у відповідності з (найменування, номер і дата документа)

  Керівник структурного

  підрозділи:

  _______________ ________________________ 00.00.00 р.

  (підпис) прізвище, ініціали

  Короткий опис статті: електрогазозварник

  Джерело: Типова посадова інструкція Електрогазозварника 6-го розряду

  Також ви можете прочитати