Типова посадова інструкція Машиніста екскаватора

02.04.2017

Посадова інструкція Машиніста екскаватора

Посада. Машиніст екскаватора

Підрозділ: _________________________

1. Загальні положення:

  Підпорядкованість:
 • Машиніст екскаватора безпосередньо підпорядковується.
 • Машиніст екскаватора виконує вказівки.

(вказівки цих працівників ви виконуються тільки в тому випадку, якщо вони не суперечать вказівкам безпосереднього керівника).

Прийом і звільнення від посади:

Машиніст екскаватора призначається на посаду і звільняється з посади керівником відділу за погодженням з керівником підрозділу.

2. Вимоги до кваліфікації:

  Повинен знати:

 • пристрій, принцип роботи і технічні характеристики екскаваторів
 • принцип роботи механічного, гідравлічного і електричного обладнання
 • монтаж і демонтаж навісного обладнання екскаваторів
 • причини виникнення несправностей і способи їх усунення
 • правила екскавації ґрунтів різних категорій при різній глибині забою
 • правила екскавації ґрунтів з дотриманням визначених профілів і відміток.
 • 3. Посадові обов’язки:

  • Розробка грунтів при влаштуванні виїмок і насипів, резервів, кавальеров і банкетів при будівництві автомобільних і залізних доріг, зрошувальних і судноплавних каналів, гребель, захисних земляних дамб, котлованів під будівлі та споруди, опор ліній електропередач і контактної мережі, траншей для підземних комунікацій, водовідвідних кюветів, нагірних і забанкетных канав, проходки гірських виробок підземним способом та інших аналогічних за складністю споруд.

  стор. 1 Посадова інструкція Машиніст екскаватора

  стор. 2 Посадова інструкція Машиніст екскаватора

  4. Права

  • Машиніст екскаватора має право давати підлеглим йому співробітникам доручення, завдання по колу питань, що входять в його функціональні обов’язки.
  • Машиніст екскаватора має право контролювати виконання виробничих завдань, своєчасне виконання окремих доручень підлеглими йому працівниками.
  • Машиніст екскаватора має право запитувати і отримувати необхідні матеріали і документи, що відносяться до питань своєї діяльності та діяльності підпорядкованих йому співробітників.
  • Машиніст екскаватора має право взаємодіяти з іншими службами підприємства з виробничих та інших питань, що входять в його функціональні обов’язки.
  • Машиніст екскаватора має право знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності Підрозділу.
  • Машиніст екскаватора має право пропонувати на розгляд керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з передбаченими цією Посадовою інструкцією обов’язками.
  • Машиніст екскаватора має право виносити на розгляд керівника пропозиції про заохочення відзначилися працівників, накладення стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.
  • Машиніст екскаватора має право доповідати керівникові про всі виявлені порушення та недоліки у зв’язку з виконуваною роботою.

  5. Відповідальність

  • Машиніст екскаватора несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених справжньою посадовою інструкцією — в межах, визначених трудовим законодавством Російської Федерації.
  • Машиніст екскаватора несе відповідальність за порушення правил і положень, що регламентують діяльність підприємства.
  • При переході на іншу роботу або звільнення від посади Машиніст екскаватора відповідальний за належну і своєчасну здачу справ особі, що вступає в справжню посаду, а в разі відсутності такого, особі його замінює або безпосередньо свого керівника.
  • Машиніст екскаватора несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством Російської Федерації.
  • Машиніст екскаватора несе відповідальність за завдання матеріального збитку — в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством Російської Федерації.
  • Машиніст екскаватора несе відповідальність за дотримання діючих інструкцій, наказів і розпоряджень по збереженню комерційної таємниці та конфіденційної інформації.
  • Машиніст екскаватора несе відповідальність за виконання правил внутрішнього розпорядку, правил ТБ та протипожежної безпеки.

  Справжня посадова інструкція розроблена у відповідності з (найменування, номер і дата документа)

  Керівник структурного

  підрозділи:

  _______________ ________________________ 00.00.00 р.

  (підпис) прізвище, ініціали

  Короткий опис статті: машиніст

  Джерело: Типова посадова інструкція Машиніста екскаватора

  Також ви можете прочитати