Типова посадова інструкція Токаря 6-го розряду

02.04.2017

Посадова інструкція Токаря 6-го розряду

Посада. Токар 6-го розряду

Підрозділ: _________________________

1. Загальні положення:

  Підпорядкованість:
 • Токар 6-го розряду безпосередньо підпорядковується.
 • Токар 6-го розряду виконує вказівки.

(вказівки цих працівників ви виконуються тільки в тому випадку, якщо вони не суперечать вказівкам безпосереднього керівника).

Прийом і звільнення від посади:

Токар призначається на посаду і звільняється з посади керівником відділу за погодженням з керівником підрозділу.

2. Вимоги до кваліфікації:

  Повинен знати:

 • конструкцію і правила перевірки на точність токарних верстатів різних типів
 • способи установки, кріплення і вивіряння складних деталей і методи визначення технологічної послідовності обробки
 • пристрій, геометрію і правила термообробки, заточування і доведення всіх видів різального інструменту
 • способи досягнень встановленої точності та чистоти обробки
 • вимоги, що пред’являються до плазмово-механічної обробки, і умови застосування при цьому методі спеціальних пристосувань
 • основні принципи калібрування складних профілів
 • правила визначення найвигідніших режимів різання за довідниками та паспортом верстата
 • розрахунки, пов’язані з виконанням складних токарних робіт.
 • 3. Посадові обов’язки:

  • Токарна обробка і доведення на універсальних токарних верстатах складних експериментальних і дорогих деталей та інструменту по 1-5 квалитетам з великою кількістю переходів і установок з важкодоступними для обробки і вимірювання місцями, які потребують при установленні комбінованого кріплення і високоточного вивіряння в різних площинах.
  • Доведення і полірування по 5 квалітету складного спеціального інструменту різної конфігурації з декількома сопрягающимися поверхнями.
  • Нарізування багатозахідних різьб складного профілю будь-якого модуля і кроку.
  • Остаточне нарізування профілю черв’яків по 6-7 ступеням точності.
  • Токарна обробка складних великогабаритних деталей, вузлів і тонкостінних довгих деталей, схильних до деформації, на універсальних і унікальних токарних верстатах.
  • Токарна обробка нових і переточування вироблених прокатних валів з калібруванням складних профілів, у тому числі виконання зазначених робіт по обробці деталей та інструменту з важкооброблюваних, високолегованих жароміцних матеріалів методом поєднаної плазмово-механічної обробки.

  стор. 1 Посадова інструкція Токар

  стор. 2 Посадова інструкція Токар

  4. Права

  • Токар має право давати підлеглим йому співробітникам доручення, завдання по колу питань, що входять в його функціональні обов’язки.
  • Токар має право контролювати виконання виробничих завдань, своєчасне виконання окремих доручень підлеглими йому працівниками.
  • Токар має право запитувати і отримувати необхідні матеріали і документи, що відносяться до питань своєї діяльності та діяльності підпорядкованих йому співробітників.
  • Токар має право взаємодіяти з іншими службами підприємства з виробничих та інших питань, що входять в його функціональні обов’язки.
  • Токар має право знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності Підрозділу.
  • Токар має право пропонувати на розгляд керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з передбаченими цією Посадовою інструкцією обов’язками.
  • Токар має право виносити на розгляд керівника пропозиції про заохочення відзначилися працівників, накладення стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.
  • Токар має право доповідати керівникові про всі виявлені порушення та недоліки у зв’язку з виконуваною роботою.

  5. Відповідальність

  • Токар несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених справжньою посадовою інструкцією — в межах, визначених трудовим законодавством Російської Федерації.
  • Токар несе відповідальність за порушення правил і положень, що регламентують діяльність підприємства.
  • При переході на іншу роботу або звільнення від посади Токар відповідальний за належну і своєчасну здачу справ особі, що вступає в справжню посаду, а в разі відсутності такого, особі його замінює або безпосередньо свого керівника.
  • Токар несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством Російської Федерації.
  • Токар несе відповідальність за завдання матеріального збитку — в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством Російської Федерації.
  • Токар несе відповідальність за дотримання діючих інструкцій, наказів і розпоряджень по збереженню комерційної таємниці та конфіденційної інформації.
  • Токар несе відповідальність за виконання правил внутрішнього розпорядку, правил ТБ та протипожежної безпеки.

  Справжня посадова інструкція розроблена у відповідності з (найменування, номер і дата документа)

  Керівник структурного

  підрозділи:

  _______________ ________________________ 00.00.00 р.

  (підпис) прізвище, ініціали

  Короткий опис статті: токар

  Джерело: Типова посадова інструкція Токаря 6-го розряду

  Також ви можете прочитати