Зразок документа. Посадова інструкція діловода

01.04.2017

Посадова інструкція діловода

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

діловода

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Справжня посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність діловода «__________» (далі — «Організація»).

1.2. Діловод призначається на посаду і звільняється від посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника Організації.

1.3. Діловод підпорядковується безпосередньо ___________ Організації.

1.4. На посаду діловода призначається особа, яка має початкову професійну освіту без пред’явлення вимог до стажу роботи або середню (повну) загальну освіту і спеціальну підготовку за встановленою програмою без пред’явлення вимог до стажу роботи.

1.5. Діловод повинен знати:

— нормативні правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи з ведення діловодства в Організації;

— основні положення Єдиної державної системи діловодства;

— структуру Організації та її підрозділів;

— стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;

— порядок контролю за проходженням службових документів і матеріалів;

— основи організації праці;

— правила експлуатації обчислювальної техніки;

— основи законодавства про працю;

— правила внутрішнього трудового розпорядку;

— правила і норми охорони праці.

— правилами з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.7. У період тимчасової відсутності діловода його обов’язки покладаються на ____________.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Діловод здійснює такі обов’язки:

2.1.1. Приймає і реєструє кореспонденцію і направляє її до структурних підрозділів.

2.1.2. У відповідності з резолюцією керівників Організації передає документи на виконання, оформлює реєстраційні картки або створює банк даних.

2.1.3. Веде картотеку обліку проходження документальних матеріалів, здійснює контроль за їх виконанням, видає необхідні довідки щодо зареєстрованих документів.

2.1.4. Відправляє виконану документацію адресатам.

2.1.5. Веде облік одержуваної і вихідної кореспонденції, систематизує і зберігає документи поточного архіву.

2.1.6. Веде роботу зі створення довідкового апарату документів, забезпечує зручний і швидкий їх пошук.

2.1.7. Готує і здає до архіву Організації документальні матеріали, закінчені діловодством, і реєстраційну картотеку або комп’ютерні банки даних, складає опис справ, переданих на зберігання в архів.

2.1.8. Забезпечує схоронність проходить службової документації.

3. ПРАВА

3.1. Діловод має право:

3.1.1. Вимагати від керівництва Організації допомоги у виконанні своїх обов’язків.

3.1.2. Підвищувати свою кваліфікацію.

3.1.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва Організації, що стосуються його діяльності.

3.1.4. Представляти на розгляд свого безпосереднього керівника пропозиції з питань своєї діяльності.

3.1.5. Отримувати від працівників Організації інформацію, необхідну для здійснення своєї діяльності.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Діловод несе відповідальність:

4.1.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, передбачених справжньої посадовий інструкцією, — у відповідності з чинним трудовим законодавством.

4.1.2. За правопорушення, скоєні в період здійснення своєї діяльності, — у відповідності з чинним цивільним, адміністративним і кримінальним законодавством.

4.1.3. За спричинення матеріального збитку — у відповідності з чинним законодавством.

5.1. Режим роботи діловода визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими в Організації.

5.2. У зв’язку з виробничою необхідністю діловод зобов’язаний виїжджати в службові відрядження (в т.ч. місцевого значення).

6.1. Діловоду для забезпечення його діяльності надається право підпису документів з питань, що входять в його функціональні обов’язки.

Короткий опис статті: діловод

Джерело: Зразок документа. Посадова інструкція діловода

Також ви можете прочитати